സ്ത്രീപുരുഷബന്ധം മലയാള ചെറുകഥയില്‍ (Male-female relationship in Malayalam short story)

Accession Number T 0916 
Call Number 894.812 301 09 P3 
Research Scholar Beenamma Mathew (ബീനാമ്മ മാത്യു) 
Guide Vinayachandran Pillai, D (വിനയചന്ദ്രന്‍ പിള്ള, ഡി) 
Year 2003 
Centre of Research School of Letters, Mahatma Gandhi University 
Scholar Address Smt Beenamma Mathew, Lecturer in Malayalam, Nirmala College, Muvattupuzha, Ernakulam. 
Guide Address Dr Vinayachandran Pillai, Reader, School of Letters, Mahatma Gandhi University, Kottayam 
Branch of Study Malayalam literature
Keywords Short stories, Malayalam
Criticism and interpretation
Male female relations