സേതുവിന്റെ കഥാലോകം: ഒരു പഠനം (Sethuvinte kathalokam: oru padanam)

Accession Number T 0848 
Call Number 894.812 301 SET 09 P1 
Research Scholar Liji Joseph (ലിജി ജോസഫ്) 
Guide Bhanumathi Amma, B (ഭാനുമതിയമ്മ, ബി) 
Year 2001 
Centre of Research Department of Malayalam, Maharaja's College, Ernakulam 
Scholar Address Smt Liji Joseph, Department of Malayalam, Maharaja's College, Ernakulam 
Guide Address Dr B Bhanumathi Amma, Department of Malayalam, Maharaja's College, Ernakulam. 
Branch of Study Malayalam literature
Keywords Sethu
Short stories, Malayalam
Criticism and interpretation