മുട്ടത്തുവർക്കിയുടെ നോവലുകൾ ജനപ്രിയ സംസ്‌ക്കാരപഠനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരന്വേഷണം (Muttathu Varkeyude novalukal janapriya samskarapatanathinte atisthanathil oranweshanam)

Accession Number T 4017 
Call Number  
Research Scholar Santhini Thomas 
Guide Indulekha, M  
Year 2020 
Centre of Research Department of Malayalam, N S S Hindu College, Changanacherry 
Scholar Address Pushpamangalam, Nedumkunnam P.O., Manikulam, Kottayam – 686 542. 
Guide Address Associate Professor & Guide, Department of Malayalam, N.S.S. Hindu College, Changanacherry. 
Branch of Study Malayalam language and literature
Keywords Muttathu Varkey
Novels