മലയാളത്തിലെ ഹിമാലയ സഞ്ചാരസാഹിത്യം - വർഗ്ഗീകരണവും സാംസ്‌കാരിക വിശകലനവും (Malayalathile Himalaya sanchara sahithyam - Varggeekaranavum samskarikavisakalanavum)

Accession Number T 3850 
Call Number  
Research Scholar Ashamol, S 
Guide Thomas Scaria 
Year 2020 
Centre of Research Department of Malayalam, St Thomas College, Pala 
Scholar Address SanthoshBhavan, Pallikavu Road, Muvattupuzha P.O., Ernakulam.  
Guide Address P.G & Research Department of Malayalam, St.Thomas College, Pala. 
Branch of Study Malayalam language and literature
Keywords Malayalam Language and Literature
Travelogue
Himalayas Travel Stories
Himalayas - Geography
Himalayas - History and Culture