അധികാരത്തിന്റെ ദൃശ്യവൽക്കരണം അടൂര്‍ സിനിമകളി‍ല്‍(തെരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കി ഒരു പഠനം) Adhikarathinte drishyavalkaranam Adoor cinemakalil (theranjedutha chithrangale aspathamakki oru padanam

Accession Number T 3245 
Call Number  
Research Scholar Divya S.Kesavan 
Guide Harikumar S 
Year 2018 
Centre of Research School of Letters, Mahatma Gandhi University 
Scholar Address Smt.Divya S.Kesavan, Santhiviruthil House, Puliyoor P.O, Chengannur, Alleppey, 689 510  
Guide Address Dr.Harikumar.S, Asst. Professor, School of Letters, M G University, Kottayam  
Branch of Study Malayalam literature
Keywords Malayalam
language and literature
visualization
Adoor films
studies