സ്ഥാപനവത്കരണത്തോടുള്ള സമീപനം സി ജെ യുടെ കൃതികളിൽ (Sthaapanavatkaranathodulla sameepanam C J yude kruthikalil)

Accession Number T 2898 
Call Number  
Research Scholar Rejimol Jose (റെജിമോൾ ജോസ്) 
Guide Jayasree, V R (ജയശ്രീ വി ആർ) 
Year 2016 
Centre of Research Department of Malayalam, N S S Hindu College, Changanacherry 
Scholar Address Smt. Rejimol Jose, Chemmoth House, Thondankulangara, Wariath Road, Avalookkunnu Post, Alapuzha  
Guide Address Dr. Jayasree, V R, Research Guide, N S S Hindu College, Changanacherry-2  
Branch of Study Malayalam literature
Keywords Malayalam literature
Literary criticism and interpretation