ഗോത്രസംസ്കാരത്തിന്റെ ആവിഷ്കാരം പി വത്സലയുടെയും നാരായന്റെയും കെ ജെ ബേബിയുടെയും നോവലുകളില്‍ (Description of gothra culture in the novels of P Valsala, Narayan and K J Baby)

Accession Number T 2398 
Call Number 894.812 3 VAL 09 Q4 
Research Scholar Simi P Sukumar (സിമി പി സുകുമാര്‍) 
Guide Joshy Varghese (ജോഷി വര്‍ഗീസ്) 
Year 2014 
Centre of Research Department of Malayalam, Nirmala College, Muvattupuzha 
Scholar Address Smt Simi P Sukumar, Pyempillil (H), Kanjar, P O, Idukki-685590 
Guide Address Dr Joshy Varghese, Head, Department of Malayalam, St Joseph’s college, Moolamattom, Idukki-685591 
Branch of Study Malayalam literature
Keywords Valsala, P
Narayan
Baby, K J
Gothra culture
Malayalam fiction
Criticism and interpretation