സ്ത്രീസ്വത്വ പരിണാമം മലയാള നാടകത്തില്‍ - സ്ത്രീകള്‍ എഴുതിയ നാടകങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കി ഒരു പഠനം (Evolution of female identity in Malayalam drama – A study based on the plays of women)

Accession Number T 2131 
Call Number 894.812 2009 Q2 
Research Scholar Jaseena Joseph (ജെസീന ജോസഫ്) 
Guide Thomas, K V (തോമസ്, കെ വി) 
Year 2012 
Centre of Research Department of Malayalam, St. Berchmans College, Changanacherry 
Scholar Address Jaseena Joseph, Carmel Hill Convent, Malaparamba, P O, Kozhikode-673009 
Guide Address Dr K V Thomas, Head, Dept of Malayalam, Malabar Christian College, Kozhikode-673001 
Branch of Study Malayalam literature
Keywords Malayalam drama
Women authors, Malayalam
Feminism
Criticism and interpretation
Female identity