സ്വത്വരാഷ്ട്രീയം: പാഠവും പ്രശ്നവല്‍ക്കരണവും - ദളിത് ആത്മകഥകളെ മുന്‍നിര്‍ത്തി ഒരു പഠനം (Identity polities: Text and problematization: A study based on Dalit autobiographies)

Accession Number T 2017 
Call Number 923.055 688 09 Q1 
Research Scholar Santhosh, O K (സന്തോഷ്, ഓ കെ) 
Guide Ummer Tharammel (ഉമര്‍ തറമേല്‍) 
Year 2011 
Centre of Research School of Letters, Mahatma Gandhi University 
Scholar Address Sri O K Santhosh, Olickal, Vazhavara, P O, Kattappana (via) Idukki -685515  
Guide Address Dr Ummer Tharammel, Department of Malayalam and Kerala Studies, University of Calicut, Calicut University, P O, Malappuram -673635 
Branch of Study Malayalam literature
Keywords Dalits
Biography
Dalit literature
History and criticism
Kerala
History
Identity politics