സ്ത്രീ രചനകളിലെ സ്ത്രീ പക്ഷവാദം– മലയാള ചെറുകഥയില്‍ (Feminism in Malayalam short stories)

Accession Number T 1835 
Call Number 894.812 301 09 P9 
Research Scholar Jitha, T H (ജിത, ടി എച്ച്) 
Guide Vasanthan, S K (വസന്തന്‍, എസ് കെ) 
Year 2009 
Centre of Research Kerala Sahitya Akademi, Thrissur 
Scholar Address Smt T H Jitha, Vellachalil House, Moothakunnam, P O, North Paravoor- 683516  
Guide Address Dr S K Vasanthan, 2D Unity Enclave, Unity Road, Kuriyachira, Thrissur - 6 
Branch of Study Malayalam literature
Keywords Short stories, Malayalam
Women and literature
Feminism in literature
Criticism and interpretation