മുട്ടത്തു വര്‍ക്കിയുടെ നോവലുകള്‍ - സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക പഠനം (Novels of Muttathu Varkey – Sociocultural study)

Accession Number T 1793 
Call Number 894.812 3 VAR 09 P9 
Research Scholar Johnson Malachi (ജോണ്‍സണ്‍ മലാഖി) 
Guide Narayana Kaimal, V K (നാരായണക്കൈമള്‍, വി കെ) 
Year 2009 
Centre of Research Department of Malayalam, Deva Matha College, Kuravilangad 
Scholar Address Sri Johnson Malachi, Nidhanam, Puthencavu, P O, Chengannur-689123 
Guide Address Dr V K Narayana Kaimal, Ward 3, House No. 849, Near Puthen Madom, MLA Road, North Gate, Chottanikara, P O Ernakulam 
Branch of Study Malayalam literature
Keywords Malayalam fiction
Varkey, Muttathu
Criticism and interpretation