വൈലോപ്പിള്ളിയുടെ ആഖ്യാനകവിതകള്‍ (Narrative poems of Vyloppilly)

Accession Number T 1551 
Call Number 894.812 1 SRE 09 P8 
Research Scholar Atheena, M N (അഥീന, എം എന്‍) 
Guide Vasanthan, S K (വസന്തന്‍, എസ് കെ) 
Year 2008 
Centre of Research Kerala Sahitya Akademi, Thrissur 
Scholar Address Smt M N Atheena, 44/1053, Amalya Perandoor Road, Kaloor, Kochi-17. 
Guide Address Dr S K Vasanthan, 20 Unity Enclave, Kuriachira, Thrissur. 
Branch of Study Malayalam literature
Keywords Sreedhara Menon, Vailoppilly
Narrative poetry, Malayalam
Malayalam poetry
Criticism and interpretation