സ്ത്രീ സങ്കല്പം - ആനന്ദിന്റെ നോവലുകളില്‍ (Women concept in novels of Anand)

Accession Number T 1454 
Call Number 894.812 3 ANA 09 P7 
Research Scholar Mercy, K V (മേഴ്സി, കെ വി) 
Guide Karthikeyan, Shornur (കാര്‍ത്തികേയന്‍, ഷൊര്‍ണ്ണൂര്‍) 
Year 2007 
Centre of Research Kerala Sahitya Akademi, Thrissur 
Scholar Address Smt K V Mercy, Kerala Sahitya Akademi, Thrissur 
Guide Address Dr Shornur Karthikeyan, Professor of Malayalam (Retd), Sree Sankaracharya University of Sanskrit, Kalady 
Branch of Study Malayalam literature
Keywords Anand
Malayalam fiction
Women
Criticism and Interpretation
Feminism