Query: 1-30 of 57 Results
Online Theses Libraray of MG University
Title / Sections Scholar Guide Branch of Study Year
(Vedasamskaravum prakruthiyum Vishnunarayanan Namoothiriyute kavithakalil) വേദസംസ്കാരവും പ്രകൃതിയും വിഷ്ണുനാരായണൻ നമ്പൂതിരിയുടെ കവിതകളിൽ Jayesh, T V Rajeev, V Malayalam language and literature 2021
A R Rajarajavarmayute jeevacharithrangal: oru tharathamya visakalanam (ഏ ആർ രാജരാജവർമ്മയുടെ ജീവചരിത്രങ്ങൾ : ഒരു താരതമ്യ വിശകലനം) Neenu Mathew Davis Xavier Malayalam language and literature 2021
Adhunika Malayala kavithayilenadodi vazhakkangal Ayyappapanikkar Kadammanitta ennee kavikalude kavithakale munnirthiyoru patanam (ആധുനികമലയാളകവിതയിലെ നാടോടിവഴക്കങ്ങൾ : അയ്യപ്പപ്പണിക്കർ, കടമ്മനിട്ട എന്നീ കവികളുടെ കവിതകളെ മുൻ നിർത്തിയൊരു പഠനം) Philamin, K I Viswanathan Nair, K N Malayalam language and literature 2021
Cyber lokavum thinasankalpavum Malayala Kadhana roopangalil (സൈബർ ലോകവും തിണ സങ്കല്പവും: മലയാള കഥന രൂപങ്ങളിൽ) Prahesh, T P Radhakrishnan, P S Malayalam language and literature 2021
Deseeyathyum athmavabodhavum Benenjakkavithakalil (ദേശീയതയും ആത്മാവബോധവും ബെനീഞ്ഞക്കവിതകളിൽ) Sigi, M V Radhakrishnan, P S Malayalam language and literature 2021
Epiphanies of social protest: discourse and agency in dalit autobiographies Elizabeth John Asha Susan Jacob Malayalam language and literature 2020
Expression of the female self and nationalism in the works of Lalithambika Antharjanam (സ്ത്രീസ്വത്വാവിഷ്കാരവും ദേശീയബോധവും ലളിതാംബിക അന്തർജനത്തിന്റെ രചനകളിൽ) Divya, S Muse Mary George Malayalam language and literature 2021
Geetha Hiranyanteyum K R Meerayudeyum cherukathakal Mano visleshanana padanam (ഗീതാ ഹിരണ്യൻറെയും കെ. ആർ മീരയുടെയും ചെറുകഥകൾ മനോ വിശ്ളേഷണപഠനം) SHAHARBAN U H Ambika A Nair Malayalam language and literature 2022
Gothrajeevithavum paristhithikavabodhavum P Valsalayuteyum Narayanteyum kathakale atisthanamakkiyulla patanam. (ഗോത്രജീവിതവും പരിസ്ഥിതികാവബോധവും പി വത്സലയുടെയും നാരായന്റെയും കഥകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പഠനം) Subin Jose, K Rejikumar, D Malayalam language and literature 2021
Influence of Environmental philosophy on Modern and Post modern novels A comparison ( പരിസ്ഥിതി ദർശനത്തിന്റെ സ്വാധീനം ആധുനിക - ആധുനികാനന്തര നോവലുകളെ മുൻനിർത്തിയുള്ള താരതമ്യം) Jincy T George Paul, M S Malayalam language and literature 2021
Karthikapalli muthal Fort Kochi vareyulla anjoottikkaruteyum kadaltheera malsya thozhilalikaluteyum anyam ninnupokunna bhashayum samskaravum. (കാർത്തികപള്ളി മുതൽ ഫോർട്ടുകൊച്ചിവരെയുള്ള അഞ്ഞൂറ്റിക്കാരുടെയും കടൽത്തീര മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെയും അന്യം നിന്നുപോകുന്ന ഭാഷയും സംസ്കാരവും) Nirmala, P R Jothilekshmi, P S Malayalam language and literature 2021
Keralathile Dalit rashtreeyavum novodhana pasthanangalum Prathyaksha raksha daiva sabhaye munnirthiyulla patanam (കേരളത്തിലെ ദലിത് രാഷ്ട്രീയവും നവോതഥാന പ്രസ്‌ഥാനങ്ങളും : പ്രത്യക്ഷ രക്ഷാ ദൈവ സഭയെ മുൻനിർത്തിയുള്ള പഠനം) Rajeev Mohan Radhakrishnan, P S Malayalam language and literature 2021
Kuttanwoshana malayala cinimakalile laingikathayude prathinidhanam, 1980 muthal 2010 vareyulla malayala kuttanwoshana cinimakale adharamakkiyulla padanam ( കുറ്റാന്വോഷണ മലയാള സിനിമകളിലെ ലൈംഗികതയുടെ പ്രതിനിധാനം 1980 മുതൽ 2010 വരെയുള്ള മലയാള കുറ്റാന്വോഷണ സിനിമകളെ ആധാരമാക്കിയുള്ള പഠനം) SHANTI C Y Muse Mary George Malayalam language and literature 2022
Malayala vyakarana grandhangalile sandhi sankalpam – oru tharathmya patanam (മലയാള വ്യാകരണഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ സന്ധി സങ്കൽപം - ഒരു താരതമ്യപഠനം) Sreelakshmi, N Viswanathan Nair, K N Malayalam language and literature 2020
Mayyazhi: Desam Deseeyatha Akhyanam (മയ്യഴി: ദേശം ദേശീയത ആഖ്യാനം) Starlet Mathew Harikumar, S Malayalam language and literature 2021
Paristhithi DarshanathileChrysthava prathinidhanangal, ONV yudeyum Sugathakumariyudeyum kavithakale munnirthiyulla padanam ( പരിസ്ഥിതി ദർശനത്തിലെ ക്രൈസ്തവ പ്രതിനിധാനങ്ങൾ , ഓഎൻവീ യുടെയും സുഗതകുമാരിയുടെയും കവിതകളെ മുൻനിർത്തിയുള്ള പഠനം ) Bindo Varghese Sibu M Eapen Malayalam language and literature 2022
Paristhithika sthreevada darsanam Kalidasa kavyangalil – Malayala vivarthanangale aspadamakki oru patanam. (പാരിസ്ഥിതിക സ്ത്രീവാദ ദർശനം കാളിദാസ കാവ്യങ്ങളിൽ - മലയാള വിവർത്തനങ്ങൾ ആസ്പദമാക്കി ഒരു പഠനം) Meera Madhu Saramma, K Malayalam language and literature 2021
Paristhithikavabodham samakalika Malayalam ezhuthukarikalil (പാരിസ്ഥിതികാവബോധം സമകാലിക മലയാളം എഴുത്തുകാരികളിൽ) Ashamol, A Jothilekshmi, P S Malayalam language and literature 2021
Paschima Kochiyute charithra samskarika paramparyam (പശ്ചിമ കൊച്ചിയുടെ ചരിത്ര സാംസ്‌കാരിക പാരമ്പര്യം) Sini, G P Jobin Jose Chamakkala Malayalam language and literature 2021
Patayaniyile natoti natakangal – sambadanavum patanavum (പടയണിയിലെ നാടോടി നാടകങ്ങൾ - സമ്പാദനവും പഠനവും) Remya Mohan Ravikumar, B Malayalam language and literature 2020
Playful Poetics, Postmodern Politics: A Reading in the Select Works of Lewis Carroll and Frank Key Vimsy Geo Joy Jacob Malayalam language and literature 2021
Prathyaya sankalpam vyaakaranathil (പ്രത്യയ സങ്കല്പം വ്യാകരണത്തിൽ) Dhanya N Nair Philip, V A Malayalam language and literature 2021
Puravruthavum malayala cinimayum , Oru vadakkan veeragatha, Perunthachan, daya, Vyshali ennee thirakkathakale aspadamakki oru Padanam.(പുരാവൃത്തവും മലയാള സിനിമയും , ഒരു വടക്കൻ വീരഗാഥ , പെരുന്തച്ചൻ , ദയ , വൈശാലി എന്നീ തിരക്കഥകളെ ആസ്പദമാക്കി ഒരു പഠനം ) ARATHY A Jobin Jose Chamakkala Malayalam language and literature 2022
Purushasankalpanam Malayalathile sthreerachitha natakangalil (പുരുഷസങ്കല്പനം മലയാളത്തിലെ സ്ത്രീരചിത നാടകങ്ങളിൽ) Ponny Devasia Mathew, J Malayalam language and literature 2021
Rashtreeyopahasam VKN nte Novalukalil (രാഷ്ട്രീയോപഹാസം വീ കെ എൻ ൻറ്റേ നോവലുകളിൽ ) Rasmi R Jose George Malayalam language and literature 2022
Sahithya - soundrya darsanam M K Sanuvinte vimarsana krithikalil - oru anweshanathmaka patanam (സാഹിത്യ - സൗന്ദര്യദർശനം എം കെ സാനുവിന്റെ വിമർശന കൃതികളിൽ - ഒരു അന്വേഷണാത്മക പഠനം) Sonia Jose Joji Madappattu Malayalam language and literature 2021
Yanthrikasamskaravum apamanaveekaranavum Sethuvinte novelukalil (യാന്ത്രികസംസ്കാരവും അപമാനവീകരണവും സേതുവിൻറെ നോവലുകളിൽ) Jaushua, F Philip, V A Malayalam language and literature 2021
ആശാന്റേയും വള്ളത്തോളിന്റെയും കാവ്യഭാഷ - ശൈലീനിഷ്ഠമായ താരതമ്യപഠനം (Asanteyum Vallatholinteyum kavyabhasha - sailee nishtamaaya tharathamya patanam) Kesia Mary Philip Saramma, K Malayalam language and literature 2020
എൻ. എസ്. മാധവൻറെ കഥകളിലെ രാഷ്ട്രീയം (N S Madhavante kadhakalile rashtreeyam) Sindhu R Nair Rajeev, V Malayalam language and literature 2020
കണ്ണശ്ശകൃതികളിലെ സാംസ്‌കാരിക പ്രതിരോധം (Kannassa krithikalile samskarika prathirodham) Girija, P C Viswanathan Nair, K N Malayalam language and literature 2020|< 1 2 Next Page |

Website © copyright Mahatma Gandhi University and BeeHive Digital Concepts