ചന്ദനശ്ശേരിക്കാവിലെ മുടിയേറ്റ് (Chandanasserikavile mudiyett)

Accession Number T 3112 
Call Number  
Research Scholar Lalimol, S (ലാലിമോൾ എസ്) 
Guide Revikumar, B (രവികുമാർ ബി ) 
Year 2014 
Centre of Research Department of Malayalam, Nirmala College, Muvattupuzha 
Scholar Address Smt. Lalimol S, Vishnupriya, Memana Road, Thekkumthazham, Tripunithara 
Guide Address Dr. B Revikumar, Associate Professor, N.S.S Hindu College, Changanacherry  
Branch of Study Malayalam literature
Keywords Mudiyett
Chandanasserikav
Malayalam Language
Literary criticism and interpretation