സാഹിത്യധര്‍മ്മം - മുണ്ടശ്ശേരി, മാരാര്‍, കെ പി അപ്പന്‍ എന്നിവരുടെ വിമര്‍ശനം അടിസ്ഥാനമാക്കി ഒരു പഠനം (Function of literature- A study based on the criticism of Mundassery, Marar and K P Appan)

Accession Number T 1924 
Call Number 894.812 8 JOS/09 Q0 
Research Scholar Joseph Varghese (ജോസഫ് വര്‍ഗീസ്) 
Guide Lissy Joseph (ലിസ്സി ജോസഫ്) 
Year 2010 
Centre of Research Department of Malayalam, Nirmala College, Muvattupuzha 
Scholar Address Sri Joseph Varghese, Mylettu, Aruvithura, P O, Kottayam- 686122 
Guide Address Dr Lissy Joseph, Department of Malayalam, Nirmala College, Muvattupuzha 
Branch of Study Malayalam literature
Keywords Joseph Mundassery
Kuttikrishna Marar
Appan, K P
Criticism and interpretation